Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

شرکت مخابرات گچساران اعتبار جابجایی شبکه فیبر نوری طرح زیرگذر را ندارد

شرکت مخابرات گچساران اعتبار جابجایی شبکه فیبر نوری طرح زیرگذر را ندارد


رئیس شرکت مخابرات گچساران گفت: شرکت مخابرات در این شهرستان اعتبار مالی برای جابه جایی شبکه فیبر نوری که در بستر کارگاهی طرح زیرگذر شهر دوگنبدان را ندارد و در صورت تخصیص اعتبار این کار در اسرع وقت انجام خواهد شد. فریدون کرمی، هزینه جابه جایی شبکه فیبر نوری که در محوطه کارگاهی طرح ملی زیر گذر شهر دوگنبدان را حدود 10 میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: باید برای اجرای این مهم مسئولان اجرایی شهرستان بخصوص شرکت بهره برداری نفت و گاز مساعدت و همت کنند. ( روزنامه امید مردم / 22 فروردین 1391)