جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

شاخص - غلامرضا رضایی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شاخص - غلامرضا رضایی

معرفی شخصیت های شاخص در تولید ملی و کارآفرینان برتر استان

غلامرضا رضایی