رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

شاخص - عیسی کریمی نژاد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شاخص - عیسی کریمی نژاد

معرفی شخصیت های شاخص در تولید ملی و کارآفرینان برتر استان

عیسی کریمی نژاد