رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

شاخص - عزیزالله آشنا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شاخص - عزیزالله آشنا

معرفی شخصیت های شاخص در تولید ملی و کارآفرینان برتر استان

عزیزالله آشنا