جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شاخص - سیدرضاموسوی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شاخص - سیدرضاموسوی

معرفی شخصیت های شاخص در تولید ملی و کارآفرینان برتر استان

سیدرضا موسوی