Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

سه میلیارد ریال برای برگزاری دو نمایشگاه ملی در گچساران اختصاص یافت

سه میلیارد ریال برای برگزاری دو نمایشگاه ملی در گچساران اختصاص یافت


فرماندار گچساران گفت: سه میلیارد ریال اعتبار برای برگزاری دو نمایشگاه ملی کتاب و دیجیتال کتاب در گچساران اختصاص یافت. محمد شفیعی افزود: دو میلیارد ریال از این اعتبار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک میلیارد ریال آن از محل اعتبارات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد تأمین شده است. (روزنامه امید مردم/11 شهریور 1391)