Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

سند تنظیمی توسعه و اشتغال کهگیلویه و بویراحمد بی‌محتوا و بی‌ارزش است

سند تنظیمی توسعه و اشتغال کهگیلویه و بویراحمد بی‌محتوا و بی‌ارزش است


استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: سند تنظیمی توسعه و اشتغال کهگیلویه و بویراحمد بی‌محتوا و بی‌ارزش است.سید موسی خادمی در دوازدهمین نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد و پس از مشاهده پاورپونت سند توسعه و اشتغال این استان که توسط مشاور نیز توضیحاتی ارائه شد، اظهار داشت: در این طرح دانشی برای توسعه استان مشاهده نکردیم و تنها یک مشت آمار بود که ارائه شد. استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این سند باید به مدیران استانی خط داده شود که در فلان زمینه مثل کشاورزی شما این ضعف را دارید تا ما نیز ضعف‌ها را برای توسعه استان برطرف کنیم حال این که در سند ارائه شده چنین چیزی دیده نمی‌شود. رئیس شورای برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به این که سند توسعه استان خیلی نمی‌تواند مشکلات ما را در خصوص اشتغال و توسعه برطرف کند، تصریح کرد: اگر این سند تنظیم شده و آن را تأیید کرده‌اید که دیگر کاری از دست ما برنمی‌آید اما اگر مراحل آن باقی مانده است نامه‌ای برای وزارت تنظیم کنید و در آن قید شود که این سند کاربردی برای استان ندارد و ضعیف است. خادمی خطاب به مجری طرح اظهار کرد: ما قصد لوث کردن زحمات شما را نداریم چرا که شما دو تا سه سال برای آن کار کرده‌اید و ما تنها در این جلسه نقد 45 دقیقه‌ای داشته‌ایم اما در مجموع از کلیات آن پی به غیر کاربردی بودن سند می‌بریم. استاندار کهگیلویه و بویراحمد در انتقاد از نحوه تهیه و تنظیم این سند، بیان داشت: این سند راهگشا برای توسعه استان نیست و در آن ارتباطی با نخبگان استان برای راهنمایی و مشاوره دیده نمی‌شود. وی خطاب به مجریان این طرح تأکید کرد: فلسفه حضور شما این است که این طرح را با وضعیت استان به درستی تطبیق می‌دادید تا از دل آن طرحی خوب برای توسعه استان بیرون می‌آمد. در ادامه مشاور طرح با بیان این‌که چنین نقدی که مسئولان استانی از سند توسعه داشتند، بی‌انصافی است، خطاب به جمع شورای برنامه‌ریزی استان گفت: اگر شما می‌گویید که این طرح اشکال دارد چرا زیر آن را امضا کردید و اشکالات را به ما گوشزد نکردید. نماینده شرکت مهندسان مشاور هارون‌نیک، تصریح کرد: امروز ناظر استانی این طرح به هزینه آن ایراد می‌گیرد و آن را کپی‌پیست از استان دیگر می‌داند در حالی که نمی‌دانیم چرا همین آقای ناظر منتقد امروزی به عنوان تأیید زیر آن را امضا کرده است. منبع خبرمرکز