Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

سفربه شهرستانها فرصتی مناسب برای بررسی دقیق مشکلات

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: سفر به شهرستان ها فرصت خوبی برای بررسی دقیق مشکلات مناطق،نظارت بر فرایند اجرای طرح ها و تصمیم گیری آگاهانه برای پیشبرد امور است.

سید موسی خادمی افزود: در اولویت بودجه قرارگرفتن تکمیل طرح های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالا از مهمترین راهبردهای به اجرا درآمده در راستای این سیاست دولت در کهگیلویه و بویراحمد در سال جاری است.وی اظهار کرد: شتاب بخشی پروژه های راهسازی ، بیمارستانی، عمران شهری و روستایی و سایر بخشهای خدماتی گامی ارزنده در جهت توسعه عمران و آبادنی وتوسعه متوازن جهش عمرانی این استان است.استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم برنامه ریزی دستگاه های اجرایی برای نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی باهدف شتاب بخشی اجرای طرحها،استفاده بهینه از منابع و امکانات تاکید کرد.خادمی جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی را یکی از اهداف و اولویت های توسعه ای این استان برشمرد وافزود:این استان از ظرفیت های خوبی در بخشهای آب و خاک،صنعت و معدن، کشاورزی صنایع نفت و گاز برخوردار است و در عین حال مزایای خوبی برای ورود سرمایه گذاران به این استان مستعد اما توسعه نیافته در نظر گرفته شده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد چالش های توسعه ای اقتصادی استان اشاره کرد و افزود: تقویت مدیریت مشارکتی و اجرایی علمی و کارشناسی طرحها در دولت یازدهم تقویت شده است.منبع: خبرمرکز