Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

سروش آسمانی

سروش آسمانی


با توجه به لزوم آموزش همگانی قرائت قرآن کریم و تشریح دانستنیها و مفاهیم قرآنی برای عموم مردم جامعه و همچنین ضرورت معرفی نخبگان قرآنی استان این برنامه طراحی و تهیه می شود. در این برنامه  از شبکه استانی صدای دنا پخش می گردد اطلاعات مربوط به قرآن کریم را به اطلاع هم استانی های عزیز می رساند. این برنامه تشکیل شده از آیتم های متنوعی چون تواشیح ، ابتهال ، گزارشهایی از فعالیت های قرآنی ، معرفی نخبگان قرآنی استان ، مفاهیم قرآنی و داستان های قرآنی و ...