Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

سرمایه گذاری در حوزه پژوهش استان مطلوب نیست

مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: در گذشته به صورت مطلوب در حوزه پژوهش این استان سرمایه گذاری نشده و وضعیت پژوهش رضایت بخش نیست. حسین کاظمی افزود: هنوز به خوبی نقش پژوهش در توسعه همه جانبه تبیین نشده و شاید این یکی از دلایل بی توجهی به این امر مهم بوده است. وی با بیان اینکه توسعه پایدار با ساختار های علمی و پژوهشی ارتباط مستقیم دارد، اظهار داشت: تحولات ناشی از نفوذ علم و فناوری در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست و این تحول را می توان ناشی از آینده نگری بر پایه تحقیق  دانست. (روزنامه امید مردم / 18 اسفند 1390 )