جهش تولید | پنج‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۹

سرافراز عالیفری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سرافراز عالیفری

سرافراز عالیفری
سرافراز عالیفری مرکز یاسوج درسال ۸۱ وارد سازمان شدم و سال ۸۳ استخدام شدم وبا کار دبیری خبر شروع بکار کردم ودرسال ۸۶ به مدیریت 
۱-مدیر هماهنگی وپشتیبانی خبر
۲- مدیر تفاسیر وبرنامه های سیاسی
۳- مدیر اتاق خبر
۴-مسول دفتر مدیرکل
۵- مسول پیگیری  تولیدات فاخر شبکه دنا حوزه های صدا وسیما خبر وموسیقی  فیلم وانیمشن و...
۶- مسول نظارت برکنداکتور برنامه های زنده شبکه دنا
۷-و در حال حاضر مسول دفاتر خبری هستم  عنوان شغلی هم کارشناس تحقیقات سیاسی ومدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم سیاسی ودر جشنواره های۸۳و۸۴و  ۸۶ و۸۸ و ۹۵ موفقیت هایی داشتیم