Skip to Content

سد کوثر گچساران آماده بازدید گردشگران نوروزی است

سد کوثر گچساران آماده بازدید گردشگران نوروزی است


مدیر بهره برداری سد کوثر گچساران گفت: این سد برای بازدید گردشگران و مسافران نوروزی آماده شده است. اسلام قدمی گفت: میهمانان نوروزی علاوه بر سفر به شهرستان سرسبز گچساران می توانند از جلوه های تلاش و سازندگی و چشم اندازهای طبیعی سد کوثر نیز بازدید کنند. وی بیان کرد: در این زمینه دو هزار و 500 بروشور و کاتالوگ بین مسافران نوروزی شهرستان گچساران توزیع می شود. قدمی اظهار کرد: برای بازدید گردشگران نوروزی و مردم گچساران از سد کوثر یک دستگاه مینی بوس در جلوی سد برای جابه جایی آنان در نظر گرفته شده است. وی عنوان کرد: مسافران و میهمانان نوروزی تنها می توانند از تاج سد کوثر دیدن کنند.