Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

ساخت پتروشیمی گچساران شتاب می گیرد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت كهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به تصویب تسهیلات 220 میلیون یوریی پتروشیمی گچساران، روند ساخت و تكمیل این طرح سرعت بیشتری خواهد گرفت.

' داریوش دیودیده' در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران یاسوج افزود: این طرح هم اكنون 20 درصد پیشرفت فیزیكی دارد و پس از وقفه ای دوباره شروع به كار كرده است.
وی اظهار كرد: بخش زیادی از ماشین آلات مورد نیاز این كارخانه كه از كشورهای آلمان و ژاپن خریداری شده هم اكنون در محل طرح است و بخش دیگری نیز بزودی به محل این كارخانه خواهد رسید.
دیودیده بیان كرد: میزان كل سرمایه گذاری طرح افزون بر هشت هزار میلیارد ریال است و برای 350 نفر بصورت مستقیم شغل ایجاد خواهد كرد.
وی، مزیت های پتروشیمی گچساران را استفاده بهینه از ذخایر استان ،ارزش افزوده قابل توجه، تأمین مواد اولیه كارخانه های داخلی، ارز آوری و صادرات مناسب عنوان كرد.