Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

زنگ پژوهش در مدارس

زنگ پژوهش در مدارس


در نخستين روز از هفته پژوهش و فناوري زنگ پژوهش در مدارس كهگيلويه وبويراحمد به صدا درآمد.

در اين آئين ها دانش آموز در موضوع اهميت و ضرورت پژوهش برنامه هاي فرهنگي و هنري اجرا كردند.

در آئين نمادين زنگ پژوهش كه در مدرسه راهنمايي دخترانه فرزانگان ياسوج برگزار شد رئيس سازمان آموزش و پرورش استان گفت: يافته هاي علمي مرهون پژوهشگران است.

آقاي دانشي با اشاره به اينكه جشنواره دانشمندان نوجوان و تأسيس پژوهش سراها زمينه ساز تحقيق و پژوهش در مدارس است گفت: 2 فرهنگي هم استاني  به عنوان پژوهشگران برتر كشوري انتخاب شده اند كه در هفته پژوهش از آنان تجليل مي شود.

استاندار كهگيلويه وبويراحمد هم در اين آئين گفت: آموزش و پرورش نقش اساسي و كليدي در توسعه امر پژوهش دارد.

قوام نوذري افزود : توسعه مراكز رشد / ايجاد پژوهشكده آموزش و پرورش و افزايش تعداد پژوهش سراها زمينه فعاليتهاي تحقيقي را براي جوانان و نوجوانان فراهم مي كند ..