Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

زارعی خواستار توجه به دغدغه کشاورزان شد

زارعی خواستار توجه به دغدغه کشاورزان شد


نماینده بویراحمد و دنا در مجلس هم در نشست بررسی مشکلات اراضی استان خواستار توجه به دغدغه های کشاورزان در استان شد.غلام محمد زارعی افزود: کشاورزان شاید زبان دفاع از حقوق خود را نداشته باشند و این ما هستیم که باید از حقوق آنها دفاع کنیم. وی بیان کرد: بخش عمده ای از استراتژی دولت برای اقتصاد مقاومتی مربوط به بخش کشاورزی است و برنامه دولت پس از تحول در نظام سلامت، تحول در بخش کشاورزی است تا شاهد اقتصادی درون زا و مولد باشیم. زارعی به تعارضات گسترده بین کشاورزان و منابع ملی اشاره کرد و اظهار داشت: باید رابطه بین حفظ منابع و تولید انجام شود به طوری که نه به بهانه تولید از حفظ منابع غفلت کنیم و نه به بهانه حفظ منابع، تولید را فراموش نماییم. وی تصریح کرد: برخودهای سلیقه ای با کشاورزان در این خصوص بیشترین آسیب را به بخش کشاورزی استان وارد کرده است. نماینده بویراحمد و دنا تاکید کرد: کشاورزی سالهای سال در اراضی خود کشت می کرده و این اراضی در نقشه منابع ملی قرار گرفته و کشاورز باید سالهای سال به مراجع قضایی مراجعه کند و در این سیکل عمرهای زیادی تلف شده و زمین های زیادی معطل مانده است. وی افزود: این مسئله یک فرصت کشی و از بین بردن سرمایه ها و ضد اقتصاد مقاومتی است. وی با بیان اینکه این استان یک متر مربع زمین شور و یک لیتر آب شور ندارد، بیان داشت: یکی از چالش ها برای توسعه استان کمبود زمین است که باید برای آن راهکاری اندیشیده شود.منبع: خبرمرکز