Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

رو در رو

رو در رو


Loading the player...

سیمای شبکه دنا به منظور اطلاع رساتی شایسته از خدمات دولت و همچنین مشکلات و خواسته های مردم استان میزگردی با عنوان رو در رو را به صورت زنده تدارک دیده که هفته ای یکبار از این شبکه به روی آنتن می رود.

این برنامه تلاش دارد حلقه واسط میان مردم و مسئولان باشد و بدون ملاحظات سیاسی خاصی مطالبات به حق مردم را پیگیری می کند. در این برنامه که یک مسئول در کنار یک کارشناس موضوع حضور می یابند موضوعات مطرح شده توسط مردم همچنین طرح های اولویت دارد و مهم استانی بررسی می شوند.

گزارشهای مردمی، صحبت با مسئولان، ارتباط تلفنی و پیامک از دیگر بخش های این برنامه زنده است که به صورت پویا و فعال قصد دارد تحرک، نشاط و پویایی را در انجام مسئولیت مسئولان استان فراهم سازد. در این برنامه از گزارشهای ارسالی خبرنگاران آزاد شهرستانها نیز استفاده خواهد گردید.

تهیه کننده: مسعود صدر زاده

مجری: جهانبخش صابری جو

گزارشگر: مهدی عادل زاده