Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

روستای سرآبننیز به عنوان روستای پاک شهرستان گچساران تعیین شد

رئیس شورای اسلامی روستای سرآبننیز از توابع دهستان امام زاده جعفر(ع) گچساران گفت: این روستا با 300 خانوار و یک هزار و 200 نفر جمعیت توانسته است با کسب معیارهای ایده آل روستا نشینی کشور به عنوان روستای پاک شهرستان معرفی شود . قدرت اله ملک زاده افزود: در طول عمر پر برکت انقلاب اسلامی کاررها و فعالیت ها ی بسیار خوبی از سوی نظام جمهوری اسلامی در این منطقه روستایی انجام شده که با سوادی بیش از 95 درصد از جمعیت مبین این ادعاست. وی گفت: حدود 60 درصد از روستای سرآبننیز را جمعیت جوان تشکیل می دهد و تعدا هفت نفر دارای phd می باشند. ( روزنامه امید مردم / 27 فروردین 1391)