Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

رفتار رانندگان با مسافران نوروزی نامحسوس رصد می شود

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ریاست کمیته حمل و نقل نوروزی در این استان بر عهده اداره کل حمل و نقل و پایانه ها است، ابراز داشت: تاکنون جلسات مختلفی در این راستا برگزار کرده ایم که در چهارمین نشست خود با فرماندهان پلیس راه سراسر کهگیلویه و بویراحمد آخرین برنامه های این کمیته تشریح می شود.

مصدقی در ادامه بیان  داشت: این جلسه به صورت تخصصی برگزار می شود و در آن دوستان ما در پلیس راه در ارتباط با مسائل ترافیکی و امنیت ترافیکی توجیه خواهند شد. (روزنامه ابتکار/ 22 اسفند 1390)