Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

رسانه ها پاسدار ارزش های اجتماعی باشند

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: رسانه های متعهد باید در جبهه جنگ نرم پاسدار ارزش ها و هنجارهای اجتماعی باشند. فرامرز خلیلی نیا اظهار کرد: امروزه به قول عده ای رسانه های ارتباط جمعی جهان را به دهکده جهانی تبدیل کرده اند و به همین دلیل برای اطلاع رسانی مرز و حد جغرافیایی وجود ندارد. (روزنامه ابتکار)