سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

رسانه نمونه بارز بیان حقیقیت و آگاهی بخشی به جامعه - نمایش محتوای خبر

 

 

رسانه نمونه بارز بیان حقیقیت و آگاهی بخشی به جامعه

رسانه نمونه بارز بیان حقیقیت و آگاهی بخشی به جامعه

مدیرکل آموزش و پرورش و معاون نهضت سوادآموزی استان کهگیلویه و بویراحمد در دیدار با مدیرکل شبکه استانی دنا عملکرد رسانه را نمونه بارز بیان حقیقیت و آگاهی بخشی به جامعه دانست.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، هادی زارعپور در جلسه دیدار با مدیرکل شبکه استانی دنا گفت: رسانه‌ها در راه حقیقت و آگاهی بخشی به مردم از طریق اطلاعات دقیق و تصویری عینی از واقعیت تلاشی بیوفقه دارند و صداوسیما به عنوان رسانه ملی رسالتی خطیر و سترگ به عهده دارند.
وی افزود: عرصه آموزش و پرورش به سبب گسترگی و تعدد مخاطبان مستلزم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان در گروههای مختلف است و این مهم جز با حضور موثر رسانه، خبرنگاران و کارکنان شبکه استانی به خوبی انعکاس پیدا کرده است.
رئوف مدیرکل شبکه استانی دنا نیز در این نشست گفت: شبکه استانی دنا با رویکرد فرهنگی در عرصه تعیلم و تربیت، و برنامهسازی در راه علم و سوادآموزی برنامه‌های مدونی در نظر گرفته است، که یکی از این برنامه‌ها "آوای سوادآموزی" است که به طور مستمر از صداوسیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد پخش میشود.