Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

رسانه استانی مشکلات رابدون هیچ اغماضی پیگیری می کند

رسانه استانی مشکلات رابدون هیچ اغماضی پیگیری می کند


مدیر کل صدا و سیمای مرکز کهیگلویه و بویراحمد گفت : رسانه استانی مشکلات مردمی را بدون هیچ اغماضی پیگیری می کند
حجت اله رحیم زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایرنا افزود:پیگیری دغدغه های مردمی یکی از اصلی ترین رسالت های صدا و سیما است
مدیر کل صدا و سیمای مرکز کهیگلویه و بویراحمد با اشاره به سیاست های کلی سازمان مندرج در افق رسانه گفت:مدیران استان باید تامین گزارش های انتقادی صدا وسیما مرکز کهیگلویه و بویراحمد را داشته باشند چرا که بسیاری از گزارش های صدا وسیما تبدیل به فرصتی برای حل کلی مشکلات مردم شده است
وی با اشاره به اینکه نمونه بارز آن حل مشکلات آمبولانس های اورژانس دانشگاه علوم پزشکی بوده با پخش گزارشی از خبر 30:20 بودگفت:پیگیری و برطرف شدن این دغدغه ها موجب امیدواری مردم نسبت به مسولین استانی می شود