Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

رسالت زینبی

رسالت زینبی


رسالت زینبی

با هدف تبیین نقش زنان در واقعه عاشورا و پس از آن ویژه برنامه ای با عنوان رسالت زینبی در سیمای مرکز کهیگلیویه وبویراحمد تولید و پخش می شود

در این برنامه ضمن مصاحبه با خانواده های شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس از کارشناسان مذهبی نیز برای این موضوع استفاده می شود

تهیه کننده :فرزانه فرهادی

کارگردان:عبدالمجید اسماعیل نژاد و مهدی مرتضوی