Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

راه یابی مستند پرندگان در سرزمین برف و آفتاب به بخش علمی و زیست شناسی جشنواره سینما حقیقت

مستند پرندگان در سرزمین برف و آفتاب تولید شبکه دنا به بخش علمی و زیست شناسی هفتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت راه یافت. این مستند با زمان 100 دقیقه و به کارگردانی آقای فرشاد افشین پور در سیمای استانی دنا تهیه شده است.

این مستند به بخش علمی و زیست شناسی هفتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت راه یافته و به مرحله داوری رسیده است.