Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

راه های روستایی استان به استان های همجوار وصل می شود

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: راه های روستایی این استان به استان های فارس، چهار محال و بختیاری و خوزستان متصل میشود. خیبر بیدارپور افزود: برای اتمام پروژه های راه روستایی در استان ، اداره کل راه و شهرسازی اولویت هایی با توجه به میزان جمعیت و خانوار بهره بردار و موقعیت های این جاده ها تعیین کرده است. (روزنامه امید مردم / 26 مرداد 1391)