Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

راهبرد اصلی منابع طبیعی کهگیلویه وبویراحمد احیای جنگل ها است

راهبرد اصلی منابع طبیعی کهگیلویه وبویراحمد احیای جنگل ها است


مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری کهگیلویه وبویراحمد ماموریت مهم این اداره کل را در سال 93 احیای جنگل ها، حفاظت از منابع طبیعی وتوسعه طرح های آبخیزداری اعلام کرد و گفت: تحقق این مهم نیازمند مشارکت جدی مردم وهمکاری بیش از پیش رسانه ها وسایر متولیان امور فرهنگی است.

محمدرضا جهان آرا گفت: تاکنون حدود 90 هزارهکتار جنگل کاری به صورت دست کاشت در مناطق مختلف استان کشت شده که 60 قطعه از آنها به صورت پارک در اختیار مردم قرار گرفته است. وی با بیان اینکه 80درصد از مساحت استان کهگیلویه وبویراحمد عرصه های طبیعی است ، افزود: این استان دارای 20درصد جنگل های حوزه زاگرس و 8.5 درصد جنگل های کشور است. جهان آرا اظهار کرد: درسال های گذشته حدود 9 هزار هکتار در قالب 65 قطعه پارک جنگلی و بوستان روستایی از سوی منابع طبیعی در استان غنی سازی شده است. جهان آرا یکی از راهبردهای مهم اداره کل منابع طبیعی را توسعه کشت گیاهان دارویی در عرصه های طبیعی استان خواند و ابراز داشت: کشت بادام تلخ در نقاط گرمسیری و آنغوزه و کرفس در مناطق سردسیری از سال های گذشته در اولویت قرار گرفته است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: تاکنون افزون بر هشت هکتار از مراتع و عرصه های طبیعی منطقه تنگ سرخ یاسوج با مشارکت مردم و کشاورزان زیر کشت گیاه آنغوزه رفته است. وی تاکید کرد: بیش از 780 فقره پرونده حقوقی در مورد تخریب و تعرض به جنگل ها ، مراتع و عرصه های طبیعی این استان در سال گذشته تشکیل شده است. جهان آرا افزود: تاکنون 560 مورد از این تعداد منجر به صدور رای و مابقی نیز در حال رسیدگی هستند. وی بیان کرد: تخریب و قطع درختان با تعداد بیش از 500 پرونده موارد تخلفی در حوزه منابع طبیعی و عرصه های جنگلی بوده است. وی با بیان اینکه 29 مورد از این تعداد مربوط به قاچاق محصولات جنگلی و مرتعی بود، اظهار کرد: از 570 نفر از افراد خاطی و متعرضان به عرصه های طبیعی این استان نیز خسارت دریافت شده است

منبع خبر مرکز