رونق تولید ملی | جمعه، ۲۴ آبان ۱۳۹۸

دیدار صمیمی امیر رئوف مدیرکل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد با برخی از تشکل های دانشجویی - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار صمیمی امیر رئوف مدیرکل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد با برخی از تشکل های دانشجویی

دیدار صمیمی امیر رئوف مدیرکل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد با برخی از تشکل های دانشجویی

دیدار صمیمی امیر رئوف مدیرکل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد با برخی از تشکل های دانشجویی