رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۸

دیدار جمعی از رزمندگان و فرماندهان عملیات پدخندق با امیر رئوف مدیرکل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار جمعی از رزمندگان و فرماندهان عملیات پدخندق با امیر رئوف مدیرکل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد

دیدار جمعی از رزمندگان و فرماندهان عملیات پدخندق با امیر رئوف مدیرکل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد

دیدار جمعی از رزمندگان و فرماندهان عملیات پدخندق با امیر رئوف مدیرکل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد