Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

دنیای نانو

دنیای نانو


نظر به جهاد علمی کشور و توجه ویژه به فن آوری های نوین، صدای مرکز کهگیلویه و بویراحمد برنامه ای ترکیبی را با عنوان دنیای نانو تهیه و پخش می کند. این برنامه به تاریخچه نانو، کاربردهای مختلف این فن آوری، جایگاه آن در کشور اسلامی ایران و استان کهگیلویه و بویراحمد و چگونگی حضور و استفاده از این فن آوری برای مخاطبان استانی می پردازد.

دنیای نانو به مدت 15 دقیقه  از شبکه استانی صدای دنا پخش می شود. در این برنامه از گزارش موضوعی که با حضور در مجامع علمی تهیه می گردد و همچنین کارشناسان تخصصی بهره گرفته می شود.

 

تهیه کننده: فریبا پور علی