Skip to Content

دنیای نانو

دنیای نانو


نظر به جهاد علمی کشور و توجه ویژه به فن آوری های نوین، صدای مرکز کهگیلویه و بویراحمد برنامه ای ترکیبی را با عنوان دنیای نانو تهیه و پخش می کند. این برنامه به تاریخچه نانو، کاربردهای مختلف این فن آوری، جایگاه آن در کشور اسلامی ایران و استان کهگیلویه و بویراحمد و چگونگی حضور و استفاده از این فن آوری برای مخاطبان استانی می پردازد. دنیای نانو به مدت 15 دقیقه روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته از شبکه استانی صدای دنا پخش می شود. در این برنامه از گزارش موضوعی که با حضور در مجامع علمی تهیه می گردد و همچنین کارشناسان تخصصی بهره گرفته می شود.

تهیه کننده: فریبا پورعلی

گزارشگر: ایوب رستمی