Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

دعوت احزاب، گروه ها و دستگاههاي اجرايي استان به شرکت در راهپیمایی 13 آبان

احزاب ، گروهها ، نهادها و دستگاههاي اجرايي استان هم هر كدام با ارسال پيام هاي جداگانه اي به معاونت اطلاعات و اخبار ضمن اعلام انزجار از استكبار جهاني همگان را به حضور پرشور در راهپيمايي روز ملي مبارزه با استكبار جهاني دعوت كردند.
ائمه جمعه استان ، فرمانداران ، اداره كل آموزش و پرورش استان ، سازمان بسيج دانش آموزي و فرهنگيان سپاه فتح استان ، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان ، سازمان دانش آموزي و دانشگاه پيام نور سي سخت.