جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

دعا کردن مسافر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دعا کردن مسافر

Loading the player...

خوب است انسان در سفر دعا کند و صدقه بدهد صدقه هفتاد بلا را دفع می کند و اگر در سفر قرار است برای ما اتفاقی بیفتد با این صدقه بلا از ما دور می شود و دعا کردن مسافر قبل از سفر بسیار تاکید شده است و از خدا بخواهیم که زن و فرزند و مال و عیال خود را به خدا واگذار کنیم تاخداوند از آنها حفاظت کند