Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

دشت دهدشت غربی با رود مارون سیراب شود

رئیس منابع آب شهرستان کهگیلویه گفت: در حومه غربی دهدشت داردای ممنوعیت صدور پروانه آب های زیر زمینی هستیم که لازم است از رودخانه مارون که بدون کمترین بهره ای از این منطقه خارج می شود استفاده کنیم.

علی آران اظهار کرد: در مورد واگذاری و اجاره عرصه های منابع طبیعی باید حفظ منابع آب زیرزمینی در نظر گرفته شود. رئیس منابع آب کهگیلویه افزود: در شهرستان کهگیلویه دشت هایی داریم که از نظر برداشت آب های زیر زمینی دارای محدودیت هستند و امید واریم که در بحث ایجاد باغات نقاط مستعدی را معرفی کنند که دسترسی به آب سطحی داشته باشند. (روزنامه امید مردم/ 24 اسفند 1390 )