Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

دستگيری اعضاي اصلي شركت هرمي گلدكوئيست در استان

با تلاش شبانه روزي اداره كل اطلاعات استان اعضاي اصلي شبكه شركت هرمي موسوم به گلدكوئيست در استان دستگير و براي رسيدگي قضايي در اختيار دادگستري استان قرار گرفت.
اين افراد با هماهنگي رده هاي بالاتر خود مراكز متعددي را بصورت غيرقانوني و پنهان در تهران داير و با شيوه هاي بسيار پيچيده و دادن وعده اشتغال و كسب منافع فراوان اقشار مختلف و علي الخصوص جوانان را اغفال و به تهران منتقل و سپس آنان و خانواده هايشان را براي تهيه پول تحت فشار قرار مي دادند
بعد از دستگيري نامبردگان تعداد زيادي از مالباختگان با تجمع در جلو دادسراي عمومي و انقلاب مركز استان ضمن تشكر از اداره اطلاعات و دادگستري خواستار رسيدگي قاطع و سريع به اين موضوع شده اند.
اداره كل اطلاعات استان با اشاره به موهوم بودن فعاليت شركت هاي هرمي و استفاده از روشهاي پيچيده بمنظور كلاهبرداري ، اخاذي و اخلال در نظام اقتصادي كشور ضرورت دارد مردم نسبت به فعاليت اين شركتها هوشياري كامل داشته باشند و اطلاعات خود را در اين خصوص به ستاد خبري اداره كل اطلاعات استان گزارش نمايند.