Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

دستاوردهای نظام در سایه انتخاب های ارزشمند مردم به دست آمده است

دستاوردهای نظام در سایه انتخاب های ارزشمند مردم به دست آمده است


مسئول نهاد رهبری دانشگاه یاسوج گفت: اکنون جمهوری اسلامی ایران 33 ساله شده و علی رغم سختی های فراوان دستاوردهای ارزشمندی داشته است که همه در سایه انتخاب های آزادانه مردم به وجود آمده است.

حجت الاسلام حافظ ثابت با بیان اینکه امروز به گونه ای انتخاب کنیم که انتخاب امروزمان یاریگر فردایمان باشد اظهار کرد: یکی از مشخصه های انسان داشتن اختیار و توان انتخاب است و در سایه انتخاب آینده فرد و جامعه رقم می خورد. (روزنامه امید مردم/ 9 اسفند 1390 )