Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

در شهر

در شهر


Loading the player...

در شهر، عنوان برنامه ای است در ساختار گزارش در طبقه دال به مدت 10 دقیقه برای مخاطب عام که شنبه تا پنج شنبه ساعت 20:45 از شبکه استانی سیمای دنا پخش می شود.

در این برنامه طرح رویدادها، مشکلات و کاستی های شهرهای مختلف استان، انعکاس نظرات و مشکلات مردم و ارائه پاسخ مسئولین مربوطه از طریق حضور گزارشگر در سطح شهر و مناطق مورد نظر صورت می گیرد.

در این برنامه ، اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی ها، تعمیق روحیه تعاون، ایثار و احتمام نسبت به حل مسائل ومشکلات و تأکید بر ارتقاء حس مسئولیت پذیری در انجام وظایف اجتماعی به تشویق مسئولین برای بهره گیری از روحیه مشارکت پذیری در پاسخگویی به مسائل و رفع مشکلات پرداخته می شود.

برنامه در شهر در همه شهرهای استان تهیه می شود و توجه ویژه ای به معرفی منزلت و ارزش خدمت به مردم و مسئولیت پذیری و نقد پذیری می نماید.

تأثیر گذاری در روند پیگیری مشکلات و معضلات شهری و رفع آنها از طریق مسئولین ادارات و سازمانها از جمله ویژگی های خوب این برنامه می باشد.

این برنامه در گروه اجتماعی شبکه استانی سیمای دنا تهیه می شود.