Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

در حریم کبریا

در حریم کبریا


مخاطبان صدای استانی شبکه دنا هر روز ظهر از نیم ساعت مانده به اذان ظهر به افق شرعی یاسوج شنونده برنامه ای زنده هستند که با عنوان در حریم کبریا یا ویژه اذان و نماز ظهر تهیه و پخش می شود. در این برنامه که در ساختار کلامی پیامی آوایی تهیه می شود از ادعیه و مناجات متناسب بهره گرفته می شود و مطالب کارشناسی با توجه به موضوع روز ارائه می گردد.

پخش قرآن و تواشیح با ذکر نام سوره و شماره آیات از آیتم های این برنامه است.

گزارشگر برنامه هفته ای چند مسجد را در استان با ذکر تمام ویژگی ها آن اعم از ساختار فیزیکی ، موقعیت شهری ، برنامه های در حال اجرا معرفی می نماید.

هر روز در برنامه در حریم کبریا یک موضوع مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به آیات نورانی قرآن کریم و کلمات قصار نهج البلاغه همچنین ادبیات غنی اسلامی این موضوع شکافته می شود.

مدت هر برنامه یک ساعت است و در طبقه ج تهیه می شود.

تهیه کننده : سید عمار بزرگواری