Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

درمون سوز

درمون سوز


درمون سوز یا همان داروی سبز عنوان برنامه ای 15 دقیقه ای است که در ساختار مستند گزارش از شبکه استانی صدای دنا روی آنتن می رود. پوشش گیاهی مطلوب استان کهگیلویه و بویراحمد که بیش از 600 گونه دارویی را در خود دارد زمینه مناسبی را به وجود آورده تا با برنامه ریزی صحیح و علمی کشت و پرورش این گیاهان مورد توجه قرار گرفته و زمینه استفاده صنعتی و دارویی از این گیاهان ارزشمند فراهم گردد. پخش  این برنامه نشانگر توجه صدای مرکز کهگیلویه و بویراحمد به این صنعت ارزشمند است تا مردم استان و علاقه مندان به این صنعت در جهت بارور سازی استعدادهای بالقوه استان تشویق گردند. گزارش مردمی، کارشناسی علمی و پزشکی گیاهان دارویی مناسب از جمله آیتم های این برنامه است.