Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

درخشش دانش آموزان استان درکنگره قرآن

درخشش دانش آموزان استان درکنگره قرآن


رییس واحد مراکز استعدادهای درخشان اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت:در این دوره از مسابقات که دانش آموزان پسر و دختر 31 استان کشور به ترتیب در شهرهای سنندج و ارومیه شرکت داشتند چهار رتبه اول و یک رتبه دوم به دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان یاسوج اختصاص یافت.

محمدتقی اسدپور بیان کرد: در بخش دختران که در ارومیه برگزار شد فاطمه کریمی در رشته حفظ ویژه، مریم فرخانی در رشته حفظ قرآن کریم و مریم جهانبازی نیز در رشته قرائت رتبه اول کشور را تصاحب کردند.وی اظهار کرد: در بخش پسران که در سنندج برگزار شد نیز رضا طاهری در رشته مفاهیم قرآن رتبه اول و سینا طهماسبی در رشته حفظ قرآن کریم رتبه دوم کشور را به دست آوردند. وی عنوان کرد: این پنج دانش آموز در مدارس استعدادهای درخشان یاسوج تحصیل می کنند.منبع: خبرمرکز