Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

درخشش بانوان كونگ فوكار استان در مسابقات كشوري

بانوان كونگ فوكار استان در مسابقات كشوري خوش درخشيدند.
در اين مسابقات كه در كرج برگزار شد خانمها روزستان ، دلداريان ، قهرماني ، طاهره و شهلا روزبهي و مقدسي در وزن هاي مختلف موفق به كسب عنوان قهرماني شدند.