Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

دانشگاه یاسوج دانشجوی دکتری در گرایش آنالیز و جبر جذب می کند

رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه یاسوج از جذب دانشجو در مقطع دکتری در دو گرایش آنالیز و جبر از مهرماه سال جاری در این دانشکده خبر داد.

علی کشکولی اظهار کرد: دانشکده علوم پایه دانشگاه یاسوج از سطح علمی بالایی برخوردار است به گونه ای که این دانشکده تنها دانشکده ای است که در این استان دانشجوی دکتری تربیت می کند.

رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه یاسوج اضافه کرد: توسعه کمی و کیفی رشته ها و تأسیس رشته های جدید از سیاست های کلان دانشگاه یاسوج بوده که به تبع آن این دانشکده نیز اقدام به ایجاد برخی رشته های جدید کرده است. ( روزنامه امید مردم / 16 خرداد 1391 )