Skip to Content

داشتن کارت ملی هنگام رأی دادن الزامیست

داشتن کارت ملی هنگام رأی دادن الزامیست


رئیس کمیته فن آوری اطلاعات ستاد انتخابات حوزه انتخابیه گچساران گفت: همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه هنگام رأی دادن الزامی است. یحیی ذبیحی افزود: با توجه به رایانه ای بودن کلیه مراحل رأی گیری داشتن کد ملی برای ثبت ثبت کامپیوتری ضروری است. وی از فعال بودن اداره ثبت احوال و حضور مأموران این اداره اجرایی شهرستان در شعب اخذ رأی خبر داد و گفت: در صورتی که افراد شناسنامه یا کارت ملی آنها مخدوش ، مفقود و یا مشکل قانونی دارد می تواند تا قبل از فرارسیدن زمان انتخابات نسبت به برطرف کردن مشکل هویتی و سجلدی خود اقدام کند. (روزنامه امید مردم / 10 اسفند 1390)