Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

خونگاه و دشت رز دنا گازرسانی می شود

خونگاه و دشت رز دنا گازرسانی می شود


فرماندار دنا از گاز رسانی به خونگاه و دشت رز از توابع بخش پاتاوه شهرستان دنا در آینده نزدیک خبر داد. مراد علی پیوند در بازدید از مناطق خونگاه و دشت رز از توابع بخش پاتاوه شهرستان دنا از گازرسانی به این مناطق در آینده نزدیک خبر داد. (روزنامه امید مردم)