جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

خسارت تعاونی ها به توسعه شهری یاسوج - نمایش محتوای خبر

 

 

خسارت تعاونی ها به توسعه شهری یاسوج

خسارت تعاونی ها به توسعه شهری یاسوج

تعاونی‌های ۱۳ گانه یاسوج بیشترین خسارت را به توسعه شهری یاسوج وارد کرده اند.

شهردار یاسوج گفت: پیش از این برخی دستگاه‌های اجرایی در قالب تشکیل تعاونی زمین‌های شهر یاسوج را خریداری و طبق قرارداد به کارکنان اعطا می‌کردند که بیشتر این زمین‌ها بدون طرح تفکیکی بوده اند.
نستهن مقدم افزود: دستگاه‌های اجرایی اقدام به فروش زمین‌های خود می‌کنند و در نتیجه شهروندان نیز برای زمین‌هایی تقاضای پروانه می‌کنند که هنوز طرح تفکیک ندارند.
نستهن مقدم ادامه داد: بیشترین این زمین‌های بدون طرح تفکیکی در مناطق حاشیه شهر  است که پس از چندین سال هنوز این مشکلات رفع نشده است.
وی با بیان اینکه از حضور گردشگران در شهر یاسوج چیزی عاید این شهر نمی‌شود افزود: در اعیاد و مناسبت‌های مختلف حدود یک میلیون گردشگر به یاسوج سفر می‌کنند، اما زیرساخت‌های لازم برای اینکه این مسأله را به فرصت تبدیل کنیم ایجاد نشده است.
شهردار یاسوج با تاکید بر اینکه باید مدت حضور گردشگران را در شهر یاسوج افزایش دهیم تا بازار کسب و کار ما رونق یابدگفت: باید در زمینه سرمایه‌گذاری در شهر یاسوج از مدل‌های موفق کشوری استفاده کرد تا مواهب خدادادی این شهر بیهوده استفاده نشود.
مقدم به حمل و نقل عمومی شهر یاسوج اشاره کرد و ادامه داد: حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های ما معیوب و فرسوده است که باید چاره اندیشی شود.