رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

خدمات رسانی گروه جهادی شهید نویدی در روستاهای بخش دیشموک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خدمات رسانی گروه جهادی شهید نویدی در روستاهای بخش دیشموک

خدمات رسانی گروه جهادی شهید نویدی در روستاهای بخش دیشموک

مدت: 1:08