Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

خانه مهر

Loading the player...

 

برنامه خانه مهر به مدت 60 دقیقه روزهای زوج از سیمای مرکز دنا پخش می شود این برنامه با اولویت و تاکید بر جایگاه خانواده و نقش زنان در خانواده تولید می شود.

این برنامه شامل بخش های مختلفی است که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

-     گزارش موضوع سال: در این بخش گزارشهایی در رابطه با موضوع سال از تمام نقاط استان تهیه و پخش می گردد. گزارشگر با مراجعه به مراکز تولیدی مهم و نمونه با کار آفرینان استانی مصاحبه می کند.

-          من و کودک: این آیتم به صورت تصویری و نمایشی به خانواده ها آموزشهای لازم را در رابطه با کودکیاری ارائه می دهد.

-          ایمنی در خانواده: در این بخش به صورت نمایشی نکات ایمنی به خانواده ها آموزش داده می شود.

-          آشپزی: در این بخش هر روز طبخ یک نوع غذا به مخاطبان آموزش داده می شود.

-          هنر در خانه: در این بخش هنرهای خانه داری آموزش داده می شود.

-          حدیث: هر روز یک حدیث توسط گوینده خوانده می شود.

-          پزشکی: هر برنامه با حضور یک پزشک متخصص به صورت زنده اجرا می شود و به سوالات بینندگان جواب داده می شود.

-          به رنگ زندگی: گزارش در رابطه با موضوع برنامه تهیه و پخش می شود.

-          سبک زندگی: اطلاعات لازم در رابطه با سبک زندگی به خانواده های محترم ارائه می شود.

-          موسیقی و سرود: در هر برنامه بخش موسیقی های شاد و یا مناسبتی پخش می شود.

 

دراین برنامه موضوعات مختلفی همچون ترویج فرهنگ صرفه جویی علی الخصوص صرفه جویی در مصرف آب و بحث محیط زیست برای بینندگان تبیین می شود.

خانواده كـانـونـى است مقدس كه در سايه پيوند زناشويى پـايـه گـذارى شـده و بـا پـيـدايـش و تـولد فـرزنـدان كامل تر مى شود. به عقيده صاحبنظران ، خانواده از نـخـسـتـين نظامهاى نهادى عمومى و جهانى است كه براى رفع نيازمندي‌هاى حياتى و عاطفى انـسـان و بـقـاى جامعه ضرورت دارد.  در روايات ، ويژگي‌هاى فراوان براى شايسته ترين زنان و مردان بيان شده است و در سيره معصومين (ع ) نيز ارشاداتى وجود دارد كه مى توان از آنها خـانـواده هـاى بـرتـر و شـايـسـتـه را شـنـاخـت . از ايـن رو، بـه طـور اجـمـال مـى توان گفت خانواده برتر از نظر اسلام ، آن است كه اركان آن شايسته و منطبق بـا اسـتـانـداردهـاى اسـلامـى باشد، مناسبات و روابطى منطبق با آموزه هاى دينى بر آنها حـاكـم بـاشـد، خـروجـى آن انـسـانـهـايـى شـايـسـتـه ومـوثـر در سـاخـته شدن جامعه ايده آل اسـلامـى بـاشـد. وامـا مـلاك بـرتـرى ، از نـظـر اسـلام ، مـال و ثروت و مانند آن نيست كه كسى به آنها ببالد و بگويد: ((نَحنُ اَكثرُ اَموالاً وَاَولادا)) (سباء: 35). از اين رو، اگر خانواده اى را برخوردار يافيتد نبايد شگفت زده شويد ((فَلا تـُعـجِبُكَ اَموالُهم وَلا اَولادُهُم )) (توبه : 55) زور وقوت مادى نيز معيار برترى نيست كه كسى در ارزيابى افراد در خانواده ها بگويد: ((كانواُ اَشَدَّ مِنكُم قُوّةً)) (توبه :9) چنانكه برخوردارى از قوم و قبيله و عشيره ، جاه و مقام وشهرت نيز ملاك برترى نست .

بـرتـرى خـانـواده بـه انـطـباق آن با استانداردهاى اسلامى و برخوردارى از ويژگيهاى ارزشـى و فـضـيـلتـها  است . هر خانواده اى از آن استانداردها بهره مند باشد برتر است . بـنـابـرايـن ، مـنـظـور از بـرتـرى خـانـواده ، بـرتـرى در فـضـايـل انـسانى و ارزشهاى اسلامى است.

 

 

تهیه کننده: سعاد کاد عباسی

مجریان: مریم نیکدست، سهیلا سیف الله زاده و فاطمه گل محمدی

مجری دوم: خانم رمضانی

 

>