Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

خانه مهر

خانه مهر


Loading the player...

 

 

 

 

 

 

خانه مهر عنوان برنامه ای است زنده که با آیتم های متنوع ویژه مخاطبان زن و خانواده سیمای استانی دنا پخش می شود . در این برنامه که محوریت آن دانستنیهای پزشکی است از تخصصان مختلف با توجه به درخواست مخاطبان دعوت به عمل می آید و همزمان با اجرای برنامه این کارشناس پاسخگوی زنده سولات مردمی است. معرفی غذاهای محلی و ملی در بخش آشپزی معرفی صنایع دستی و شیوه آموزش آن نکته های بهداشتی ، آموزش کمک های اولیه و گزارشهای موضوعی از جمله آیتم های ارزشمند برنامه است که در دکوری زیبا که تلفیقی از سنتی و مدرن است اجرا می گردد.