حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۷

خاطرات انقلاب الیاس چراغزاده - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خاطرات انقلاب الیاس چراغزاده

در اوایل انقلاب مردم شهر یاسوج نیز همگام با تمام مردم ایران در مقابله با ظلم و جور رژیم شاهنشاهی برخواستند و دوشادوش ملت به سرنگونی رژیم ستم شاهی پرداختند که از زبان الیاس چراغزاده یکی از شاهدان عینی می شنویم