Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

حمایت کمیته امداد استان از بانوان مددجو

حمایت کمیته امداد استان از بانوان مددجو


مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد از حمایت کمیته امداد این استان از 58 هزار و 879 زن مددجو و سالمند در این استان خبر داد.

متقی در نشست کارگروه بانوان استان کهگیلویه و بویراحمد که با حضور همه دستگاه‌های مربوطه و به ریاست سید موسی خادمی استاندار برگزار شد از کمیته امداد به عنوان دستگاه پیشرو این استان در زمینه کمک به بانوان نام برد.وی ادامه داد: اگر کمیته امداد در این خصوص اول نباشد اما روی سکو قرار دارد و بر خود می‌بالیم که در راه امداد و کمک به جامعه بانوان به خصوص بانوان نیازمند از بسیاری دستگاه‌های دیگر جلوتر هستیم.متقی سپس با بیان آماری در خصوص فعالیت‌های کمیته امداد در حوزه بانوان از شهریورماه سال 92 تا شهریور امسال تصریح کرد: تعداد کل زنان تحت حمایت اعم از مددجو و سالمند حدود 58 هزار و 879 نفر هستند.این مسئول متذکر شد: در این یک سال تعداد مشاوره‌های ما به بانوان چهار هزار و 942 مورد، تعداد سوادآموزی 189 نفر، تعداد آموزش همسران جوان 259 نفر بوده است.مدیرکل کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: آموزش خانواده تعداد 2 هزار و 227 نفر، آموزش قرآن به هزار و 173 نفر، آموزش زنان سرپرست 524 نفر، آموزش چهره به چهره 134 نفر، اردوی دانش‌آموزی و دانشجویی برای 440 نفر و تعداد بیمه شدگان زن شهری توسط ما 7 هزار و 563 نفر بوده است.بهره‌مندی از کانون فرهنگی به میزان 659 نفر، حمایت از تعداد دو هزار دانشجوی دختر و 648 مورد طرح‌های اشتغال جهت زنان سرپرست از دیگر اقدامات کمیته امداد برای بانون بود که متقی به آن اشاره کرد.متقی ادامه داد: آموزش فنی و حرفه‌ای به فرزندان و زنان سرپرست 4 هزار و 857 مورد، تعمیر مسکن برای بانوان 145 مرد، معافیت انشعاب آب و برق و گاز به تعداد 540 مورد و بهسازی و مقاوم‌سازی ساختمان برای 54 زن تحت پوشش از دیگر اقدامات کمیته امداد استان برای زنان است.احداث و خرید مسکن شهری 12 مورد و پرداخت هزینه بیمه‌های اجتماعی زنان سرپرست 900 مورد و پرداخت جهیزیه و هدیه داماد به تعداد سه هزار و 488 مورد از دیگر اقدامات کمیته امداد استان برای بانوان است که در این نشست توسط مدیرکل امداد کهگیلویه و بویراحمد مطرح شد.منبع: خبرمرکز