Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

حمایت ازبخش خصوصی دراولویت برنامه های فرمانداران باشد

حمایت ازبخش خصوصی دراولویت برنامه های فرمانداران باشد


استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اعطای تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در اولویت برنامه های فرمانداران باشد.

موسی خادمی در همایش فرمانداران کهگیلویه و بویراحمد در گچساران با اشاره به نقش فرمانداران به عنوان مدیران میدانی افزود: توجه به تمام بخش های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با رعایت تعادل برای خدمات رسانی بهینه به مردم ضروری است.وی با یادآوری لزوم تعامل مسوولان با نخبگان، روحانیون، گروه های سیاسی و صاحب نظران در هر عرصه ای تصریح کرد: توسعه پایدار در هر منطقه مستلزم بهره وری حداکثری از ظرفیت های موجود انسانی و منابع خدادادی است.استاندار کهگیلویه و بویراحمد اولویت دولت یازدهم را ایجاد فضای جدید اداری با در نظر گرفتن اعتبارات خاص برای تعمیر و نوسازی تجهیزات خودرویی و تعمیرات ابزار مورد نیاز اداری با هدف شتاب بخشی و کیفیت دهی به ارایه خدمات بهینه به مردم ذکر کرد.
خادمی از فرمانداران خواست با پیگیری جدی تر اعتبارات از سویی و گزارش هفتگی روند اجرای طرح های عمرانی از سوی دیگر به مدیریت ارشد کهگیلویه و بویراحمد برای شتاب بخشی مطلوب به طرح های عمرانی با حفظ شاخص های استاندارد کمک کنند.وی سفرهایی شهرستانی مدیران کل دستگاه های اجرایی استانی را یکی از راهکارهای مناسب برای شناخت کمبود و نقاط ضعف هر منطقه دانست و از فرمانداران خواست گزارش سفرهای مدیران دستگاه های اجرایی و دستاوردهای آنها یا بی توجهی احتمالی آنها را به استانداری گزارش دهند.منبع: خبرمرکز