جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

حماسه حضور - نمایش محتوای موسیقی

 

 

حماسه حضور

Loading the player...

باز اومَیه موقی وَفاداری                                   باز وقت وفاداری آمده است

ایلَل بییتُون همه سی یاری                                 ای همه طوایف برای یاری بیایید

خَبر کِنیتون همه مالَ                                       همه عشایررا خبر کنید

محکم بُوندین وَ کمر شالَ                                  شالها را محکم بر کمر ببندید

هی یالی یا اله(1) همه وا جا کهَ                             به نام خدا و علی همه با حضورمان

مأیوس کِنیم دشمنهِ ای خاکهَ                               دشمنان این مرز و بوم را نا امید کنیم

ما کُو دناییمو سر افرازیم                                 مانند کوه دنا سرافراز هستیم

من انتخابات حماسه سازیم                                در انتخابات ها همیشه حماسه می آفرینیم

چی دیگِ غیرت هَمش ایجوشیم                          غیرتمان همیشه می جوشد

سی اَمر رهبر کفن ایپوشیم                                اگر رهبر دستور دهد کفن می پوشیم

از سردسیر تا گرمسیر هر جا                           همه مناطق گرمسیر و سرد سیر هر کجا

صف بکشیم چی موجلِ دریا                             مانند موج های دریا برای رأی دادن صف بکشیم

رأیلمون می برگِ ریواسن(2)                             برگ های رأی مانند برگ گیاه ریواس هستند

نشونه شعور و احساسن                                  که نشانه شعور و احساس ما می باشند

جوهر دسمون مث خینمونه                              جوهر انگشتهایمان مانند خون ماست           

عشق و دینو سرزمینمونه                                که نشانه عشق به دین و سرزمین می باشد

ما بی شقایق پیمونی بَسیم                                ما با شهدا پیمان بستیم

من هیچ زمونی عهدَ نشکسیم                            و در هیچ زمانی این پیمان را نشکستیم

پرچم سه رنگمُو کفنَلِمونه                                 پرچم سه رنگ ایران مانند کفن ماست

وطن چی جون مِن بدنلمونه                              وطن مانند جان در بدن ماست